Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept cliënten op om vermoedens van onjuiste declaraties in de AWBZ te melden. Na meldingen van misstanden bij declaraties in de thuiszorg vorig jaar stelden de FIOD en het OM een onderzoek in. De NZa heeft nu een meldpunt ingericht voor onterechte hoge zorgkosten in de AWBZ. Dit meldt Leefwijzer.

De NZa roept zorggebruikers op om kritisch te kijken naar de nota's voor thuishulp of verblijf in een verpleeg- of verzorghuis. Onder meer de Consumentenbond ontving vermoedens van onjuiste declaraties in de AWBZ. Na onderzoek bleek dat de helft van de verzorgingshuizen mensen zelf de kosten in rekening brengt voor vloerbedekking en gordijnen, terwijl mensen hier gewoon recht op hebben. Ook zouden zorgaanbieders te veel geld vragen voor het doen van de was en het maken van een wandeling.

De NZa heeft de zorgkantoren opgedragen om de meldingen van de Consumentenbond na te trekken. Als de zorgorganisaties onjuiste declaraties indienen, moet het zorgkantoor hiertegen optreden. Eitel Homan, lid van de raad van bestuur van de NZa: “We kijken extra naar de AWBZ de komende tijd en met name naar de zorgkantoren. Zij zijn een spil in het opsporen van mogelijke fraude. Zij zien precies wat instellingen declareren en kunnen patronen ontdekken. Zo kunnen zij via controle achteraf misstanden aanpakken, maar ook vooral via de inkoop van zorg besluiten minder of geen zorg in te kopen bij AWBZ-instellingen of thuiszorgorganisaties die niet correct declareren.”

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) publiceerde eerder de brochure 'Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling'. De NZa roept mensen op om na te gaan of ze volgens deze brochure te hoge rekeningen krijgen van de zorgaanbieders of zorgverzekeraars. Wanneer mensen het niet met de organisatie of het zorgkantoor eens kunnen worden over de zorgkosten, kunnen zij hiervan melding maken op het de website van de NZa.

© Nationale Zorggids