Normal_geld_briefjes2

Vijf organisaties die opkomen voor belangen van cliënten hebben een meldpunt geopend voor fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld. Voor zorggebruikers is fraude en misbruik van premiegeld soms makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing. Dat meldt patiëntenorganisatie LOC.

Het meldpunt is een initiatief van LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG.

Cliënten, cliëntenraadsleden, vrijwilligers, budgethouders en familie - maar ook medewerkers en andere betrokkenen - kunnen vanaf nu op een laagdrempelige manier melding doen van vermoedens van fraude of oneigenlijk gebruik in de zorg. LOC hoopt met dit meldpunt, mensen eerder te bewegen hun vermoedens te delen. Het meldpunt is van woensdag 5 februari tot en met 1 oktober 2014 geopend.

© Nationale Zorggids