Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

Een aantal zorgorganisaties starten een advertentiecampagne om de jeugd-ggz in het verzekerd pakket te houden. De rechtspositie van ruim 200.000 kinderen in Nederland die gebruik maken van psychische zorg dreigt in het gedrang te komen door het wetsvoorstel om deze zorg uit het verzekerd pakket te halen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) roepen Eerste Kamerleden op om de rechtspositie van kinderen in de jeugd-ggz veilig te stellen. Met een advertentiecampagne in landelijke dagbladen uiten de organisatie nogmaals hun zorgen.

De Jeugdwet regelt dat gemeenten per 2015 verantwoordelijk worden voor zorg aan kinderen met een psychische aandoening tot 18 jaar. Daarmee verdwijnt deze zorg uit de Zorgverzekeringswet en verliezen kinderen met bijvoorbeeld schizofrenie, anorexia of depressie de garantie dat zij zorg voor hun aandoening krijgen. De woonplaats gaat dan bepalen op welke wijze, waar en onder welke voorwaarden een kind zorg krijgt. Er is voor deze kinderen en hun ouders daarnaast geen mogelijkheid meer om een eigen zorgaanbieder te kiezen en ook een second opinion is niet langer meer een recht.

In vergelijking met kinderen met een lichamelijke aandoening ontstaat voor kinderen met een psychische aandoening een ongelijke toegang tot medische zorg. Dit leidt tot een 'discriminerende en zeer stigmatiserende situatie', aldus de organisaties.

© Nationale Zorggids