Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

De inkoop van zorg in de jeugd-ggz zal toch worden uitgevoerd door de gemeenten zelf. Hiermee zijn de plannen om de inkoop de komende drie jaar door zorgverzekeraars te laten doen, van tafel. Wel zullen de gemeenten worden ondersteund door de zorgverzekeraars, zo hebben beide partijen afgesproken. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

De verzekeraars en gemeenten gaan dit jaar aan de slag met een marktinventarisatie over hoe de ggz-markt eruitziet, hoe inkoopbeleid eruit kan zien en hoe dat beleid opgezet kan worden. Gemeenten kunnen die inkoop dan voor 2015 zelf regelen. Per jeugdzorgregio zal een zorgverzekeraar worden aangewezen worden die advies kan geven.

Wethouders in het land zijn opgelucht over het besluit om de inkoop bij gemeenten neer te leggen. Zij vreesden een onwerkbare situatie door de wens van gemeenten om regionaal in te kopen en de huidige landelijke inkoop door zorgverzekeraars. Mieke Damsma, wethouder in Maastricht, vindt het nieuwe plan een stuk beter dan het vorige. 'Maar het nadeel is dat we nu nog drie jaar vastzitten aan de systematiek van de Diagnose Behandel Criteria.' Dat systeem houdt in dat zorg nog steeds in bepaalde pakketten vergoed wordt, waardoor het lastig is om behandelingen buiten deze DBC’s door te voeren.

Wethouder Saskia Boelema in Breda is het hiermee eens. 'Door die DBC's is het lastig om crossverbanden te maken tussen bijvoorbeeld jeugdzorg en jeugd-ggz. De vraag is dan hoe we tot vernieuwende vormen van zorg komen als we hieraan vast blijven zitten.' Ondanks deze bezwaren zijn beide wethouders blij met de nieuwe afspraken. Op 18 februari wordt er in de eerste Kamer gestemd over de nieuwe Jeugdwet.

© Nationale Zorggids