Normal_medicijnen_depressief_ouderen_bejaarden_

Het toezicht op het medicijngebruik van 65-plussers faalt nog steeds. Ouderen blijken zelden gebruik te maken van de jaarlijks aangeboden medicatiebeoordeling. Apothekers en huisartsen bieden de medicijncheck niet uit zichzelf aan, uit onvrede over de vergoeding die daarvoor krijgen. Dat meldt seniorenorganisatie Unie KBO.

Van alle 65-plussers is 96 procent afhankelijk van medicatie. Zij gebruiken gemiddeld vijf verschillende medicijnen per dag. Maandelijks belanden meer dan duizend ouderen in het ziekenhuis als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Doordat ouderen tien procent van de medicijnen zelf inkopen bij de drogist, ontstaat er regelmatig een zeer gevaarlijke mix. Hierdoor zijn valincidenten en auto-ongelukken aan de orde van de dag.

Sinds twee jaar maakt een jaarlijkse medicatiebeoordeling door apotheker en huisarts deel uit van de verzekerde zorg. Met deze grondige medicijncheck kan veel gezondheidswinst worden behaald en naar schatting honderd miljoen euro worden bespaard. De Unie KBO pleit voor een betere voorlichting aan ouderen over de mogelijkheid van deze medicijncheck. Het blijkt slechts sporadisch voor te komen dat ouderen hun medicijngebruik laten controleren, mede doordat weinig artsen en apothekers hier uit zichzelf over beginnen.

Artsen en apothekers vinden de vergoeding vanuit de basisverzekering onvoldoende en geven aan dat er te weinig capaciteit is om alle noodzakelijke beoordelingen uit te voeren. Bovendien valt de vergoeding onder het verplicht eigen risico, dat voor ouderen een financiële drempel opwerpt. De Unie KBO wil dat de medicatiebeoordeling bij alle verzekeraars buiten het eigen risico valt. Bij Zilveren Kruis Achmea is dit al het geval. Met andere grote verzekeraars wordt contact opgenomen. Verder gaat de Unie KBO de bekendheid van de medicatiebeoordeling onder ouderen bevorderen.

© Nationale Zorggids