Normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

In 2012 hebben zorgkantoren 21,4 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde persoonsgebonden budgetten (pgb's) afgeboekt omdat het geld niet meer terug te talen is. In 2011 was dat nog 8,2 miljoen euro. Dit maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend in een onderzoeksrapport naar de uitvoering van de AWBZ, zo meldt Het Financieel Dagblad.

De AWBZ is de huidige regeling voor langdurige zorg. Zorgkantoren kopen met het geld voor de AWBZ zorg in. De Nza stelde een onderzoek nadat gebleken was dat er jarenlang veelvuldig werd gefraudeerd met geld van pgb's. Zo hadden zorgkantoren eind 2012 nog bijna 134 miljoen euro tegoed aan onterecht uitgekeerde pgb's. Vergeleken met het jaar daarvoor is dat een toename van twaalf procent.

De Nza vindt het positief dat zorgkantoren actiever zijn in het terughalen van onterecht uitgekeerd geld maar ziet ook dat het ' onverminderd problematisch' is om het geld ook daadwerkelijk te innen.  Ook controleren verschillende zorgkantoren nog te weinig op het juist besteden van de uitgekeerde budgetten. Door de focus op fraude met pgb's hebben zorgkantoren bovendien te weinig aandacht voor andere vormen van zorgfraude, vindt de Nza.

© Nationale Zorggids