Normal_euro_geld_betalen__5_

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft huisartsen per brief geïnformeerd over een belangrijke wijziging voor onverzekerbare vreemdelingen, die vanaf begin dit jaar in de apotheek vijf euro per geneesmiddel moeten betalen voordat ze de medicijnen meekrijgen. Huisartsen doen er goed aan om onverzekerden attent te maken op deze eigen bijdrage. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De eigen bijdrage van vijf euro geldt niet voor vervolguitgiftes. In het geval van chronische medicatie beperkt de bijdrage zich tot eens per drie maanden vijf euro per receptregel. Voor de vijf-euro-regeling zijn geen incassokosten, aangezien de rekening door CVZ aan de apotheker wordt uitbetaald waarbij vijf euro in mindering is gebracht.

De maatregel is bedacht omdat de bereidheid om te betalen bij onverzekerbare vreemdelingen sterk zou zijn teruggelopen, nadat bekend werd dat de apotheek de rekening kan declareren bij het CVZ.

In een reactie op vragen uit de Tweede Kamer liet de minister van Volksgezondheid weten dat vijf euro geen onoverkomelijke drempel vormt voor het verkrijgen van zorg. Deze maatregel is volgens haar niet genomen uit het oogpunt van bezuiniging, maar om de onverzekerbaren ervan te doordringen dat zij een bijdrage moeten leveren aan de zorg waarop een beroep wordt gedaan.

© Nationale Zorggids