Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

Zorgverzekeraar Achmea zet psychologen en huisartsen onder druk om te werken met een methode die de zorgverzekeraar zelf mede heeft ontwikkeld. Zorgaanbieders krijgen een hogere vergoeding als ze gebruik maken van het zogenoemde Mirro-model voor psychologische zorg. Artsen die dit  weigeren worden gekort. Volgens brancheorganisatie GGZ Nederland is er sprake van machtsmisbruik, zo meldt de Volkskrant.

Het model bestaat uit een standaard stappenplan voor de analyse en behandeling van psychologische klachten. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor preventie en online hulpverlening. Volgens Achmea leidt de Mirro-screeningsmethode tot betere en goedkopere zorg omdat patiënten sneller bij de juiste behandelaar terechtkomen. Het systeem is ontwikkeld door de stichting Mirro, opgericht door Achmea en vier zorginstellingen.

GGZ-directeur Paul van Rooij is echter van mening dat Achmea zich op een ontoelaatbare manier bemoeit met de praktijk van artsen en psychologen. 'Als de hele wereld het eens was dat dit model het allerbeste is, was daar iets voor te zeggen. Maar de methode is niet wetenschappelijk onderzocht. Mirro is geen slecht model, maar er zijn even goede alternatieven.'

Psychologen die ervoor kiezen om niet te werken met Mirro, krijgen van Achmea vijftien procent minder vergoed. Psychologen die wel meedoen, moeten 2,5 procent van hun verdiensten afstaan. Van Rooij van GGZ Nederland noemt dat 'een ongeoorloofde koppelverkoop', omdat Achmea's uitgaven aan behandelingen zo weer deels terugvloeien naar een gelieerde stichting.

Volgens Achmea heeft het in de geestelijke gezondheidszorg lange tijd ontbroken aan 'uniforme werkwijzen' waardoor patiënten onnodig bij dure specialistische hulp terechtkwamen. Volgens ggz-manager Bas de Bruijn van Achmea legt Mirro legt geen behandeling op, maar is het bedoeld ter ondersteuning. De zorgverzekeraar wil dat ook huisartsen de screeningsmethode gaan gebruiken.

Huisartsenverenigingen LHV en NHG hebben gezegd dit te zullen weigeren zolang het effect niet wetenschappelijk wordt onderbouwd. Minister Schippers van Volksgezondheid meldde deze week dat zij Mirro toejuicht. Volgens haar is het juist de bedoeling dat verzekeraars op deze manier invloed uitoefenen.

© Nationale Zorggids