Logo_belastingdienst_logo

Mensen die in 2013 veel zorgkosten hebben gemaakt kunnen bij de belastingaangifte een bedrag aftrekken. Dat advies geeft hoofdredacteur van de Geldgids Reinout van der Heijden in de Volkskrant.

In sommige gevallen zijn mensen een aanzienlijk bedrag kwijt aan medicijnen, zorg, hulpmiddelen en diëten. Als de uitgaven boven een bepaalde grens uitkomen, kan dit een aftrekpost opleveren voor de aangiftebelasting. Voor mensen met een laag inkomen geldt een extra aftrek.

Met het aangifteprogramma van de Belastingdienst kan worden nagegaan welke uitgaven meetellen. Zo tellen de premies voor de basis- en aanvullende verzekering bijvoorbeeld niet mee en zijn  uitgaven aan een bril, lenzen of ooglaseren ook niet aftrekbaar. Wel aftrekbaar zijn sommige zorgkosten die niet vergoed worden vanuit de verzekering, met uitzondering van de kosten die worden gemaakt door het verplichte of vrijwillige eigen risico.

Onder bepaalde voorwaarden mogen de zorgkosten voor volwassen kinderen jonger dan 27 jaar ook worden meegerekend. Meer informatie over het opvoeren van zorgkosten als aftrekpost is te vinden in het overzicht van de Belastingdienst.

© Nationale Zorggids