Logo_logo-menzis

Om de regel en controledruk te verlagen wil Menzis de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de declaraties neerleggen bij de ziekenhuizen, de afzender in dit geval. Door controles vanuit de ziekenhuizen te regelen zou het probleem van foute declaraties structureel opgelost kunnen worden. De ziekenhuizen zijn enthousiast, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

Horizontaal toezicht, noemt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het. Het idee is dat er afstemming vooraf plaats gaat vinden in plaats van controles achteraf. Omdat de nadruk van controles momenteel voornamelijk bij de verzekeraar wordt gelegd, bestaat de neiging om steeds intensiever te gaan controleren. Alle controles leiden erg echter toe dat de oorzaak van het probleem herhaaldelijk bloot wordt gelegd. 
 
Menzis wil samen met de ziekenhuizen een controle cyclus opzetten waarbij artsen en specialisten periodiek getoetst worden op doelmatigheid, gepast gebruik en naleving van de richtlijnen van declaraties. Het behandelproces staat daarbij centraal. Controles van declaraties kunnen dan door de ziekenhuizen zelf gedaan worden, ondersteund door een onafhankelijke arts. 
 
Er moet dan een goed dossier opgebouwd worden op basis van de controles die het ziekenhuis zelf uitvoert, waardoor een externe accountant makkelijk kan zien of een ziekenhuis rechtmatig en doelmatig declareert. Het dossier leidt er dan vervolgens toe dat ziekenhuizen makkelijker kunnen decteren waar interne onrechtmatigheden optreden. 
 
Wanneer ziekenhuizen het proces goed controleerbaar regelen zou dit ertoe kunnen leiden dat de controle en regeldruk die momenteel bestaat af kan nemen. Daarnaast leidt het tot heldere rekeningen die goed te begrijpen zijn voor verzekerden. 
 
© Nationale Zorggids