Logo_normal_logo_zorgverzekeringen_verzameling

Zorgverzekeraars gebruiken 'trucs' om verzekerden naar bepaalde polissen te sturen. Dit doen ze bijvoorbeeld door informatie en de vindbaarheid van polissen voor sommige consumenten makkelijker te maken dan voor anderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar het naleven van de acceptatieplicht van zorgverzekeraars, dat vandaag naar buiten is gebracht. Dat meldt de Telegraaf.

Volgens de NZa krijgen personen die ouder zijn dan 60 jaar bijvoorbeeld andere polissen en informatie te zien dan jongere consumenten. Consumenten worden door deze sturing belemmerd in het maken van een optimale keuze voor een zorgverzekering.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen in Nederland te accepteren voor een basisverzekering. Toch kan de manier waarop de zorgverzekeraars opereren wel van invloed zijn op de toegankelijkheid van zorgverzekeringen en keuzevrijheid van consumenten, zegt een woordvoerster van de NZa. 'Voor iedereen moeten alle polissen te zien zijn en niet alleen die polissen waarin de zorgverzekeraar de verzekerde graag zou willen hebben.'

De werkwijze van de zorgverzekeraars kan worden verklaard door het zogenoemde risico- vereveningssysteem, waarin zorgverzekeraars voor bepaalde risicogroepen financieel worden  gecompenseerd. Via dit systeem krijgen zorgverzekeraars onder meer geld voor verzekerden die allochtoon zijn, in een achterstandswijk wonen of een laag inkomen hebben. Ook krijgen zorgverzekeraars extra geld voor studenten. Zij hebben een laag inkomen en wonen daardoor vaak in een achterstandswijk.

De NZa zegt te werken aan maatregelen om ongewenste vormen van doelgroepensturing te voorkomen. Aan het ministerie van Volksgezondheid zal worden gevraagd om prikkels tegen te gaan, die kunnen leiden tot doelgroepsturing.

© Nationale Zorggids