Fysiotherapie

In het VUmc wordt gestart met een nieuwe aanpak om het revalidatieproces van patiënten met een botbreuk te verbeteren. Er komt een gecombineerd spreekuur voor chirurgen en fysiotherapeuten van het traumacentrum. Ook de samenwerking met de fysiotherapeut thuis wordt verbeterd. Als het resultaat positief is wil Zilveren Kruis Achmea deze methode in alle Nederlandse traumacentra invoeren. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland. 

11 Nederlandse ziekenhuizen hebben een traumacentrum opgericht voor slachtoffers die lichamelijk letsel oplopen door een ernstig ongeval. In dit centrum wordt de acute zorg geregeld alvorens de patiënt het revalidatieproces in gaat. Tijdens de revalidatie krijgt de patiënt echter te maken met verschillende zorgverleners. Zo blijft een traumachirurg betrokken bij de behandeling, net als een fysiotherapeut van het traumateam. Omdat de patiënt weer naar huis gaat wordt hij echter ook behandeld door een fysiotherapeut in de buurt. 
 
Het VUmc gaat gecombineerde spreekuren houden, waarbij de fysiotherapeuten van het traumacentrum gezamenlijk met de traumachirurg revalidatiedoelen gaan stellen. Daarnaast gaat de fysiotherapeut thuis deze doelen realiseren tijdens de behandeling en rapporteert hierover aan de zorgverleners van het VUmc. Deze procedure herhaalt zich na ieder spreekuur. 
 
Het doel van het project is dat de zorg meer op maat geleverd wordt. De patiënt kan dan beter en sneller herstellen en dat leidt weer tot lagere zorgkosten. Zilveren Kruis Achmea, VUmc en Fysioroadmap ondersteunen het project. Zilveren Kruis Achmea heeft al laten weten deze manier van werken in alle 11 traumacentra in te willen voeren als de resultaten positief zijn. 
 
© Nationale Zorggids