Normal_fysio_fysiotheraphie_fysiotherapeut_therapeut

Er kan gemiddeld zo'n 200 euro per patiënt worden bespaard als mensen met een chronische aandoening naar een eerstelijns fysiotherapeut worden verwezen. Fysiotherapie lijkt namelijk een aanzienlijk effect te hebben op de kwaliteit van het leven van zowel de chronische patiënt als zijn omgeving. Dat blijkt uit een analyse op basis van enkele verkennende studies, uitgevoerd door adviesbureau BMC. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dat wilde weten wat precies het effect is van eerstelijns fysiotherapie bij patiënten die lijden aan  problemen met het bewegingsstelsel (reumatoïde artritis en artrose, osteoporose, lage rugpijn), aandoeningen aan het hartvaatstelsel (gevolgen van een beroerte, hart- en slagaderaandoeningen), suikerziekte en aandoeningen aan de ademhalingswegen.

Door fysiotherapie voelen patiënten zich fysiek en mentaal beter, waardoor zij actiever en mobieler aan het leven kunnen deelnemen. Mantelzorgers en andere mensen rondom de patiënt ondervinden hiervan ook alleen maar voordelen. De zorgconsumptie neemt hierdoor af terwijl de arbeidsproductiviteit toeneemt omdat patiënten en mantelzorgers eerder hun werk kunnen hervatten. 

De geconstateerde besparingen op zorgconsumptie zijn voor een groot deel het gevolg van minder inzet van de tweede lijn. Er zijn onder andere minder consulten door specialisten en behandelingen in het ziekenhuis. In de eerste lijn wordt bespaard op huisartsconsulten en inzet van thuiszorg. Ook neemt het gebruik van medicatie af. Patiënten die zich op de arbeidsmarkt begeven, verzuimen minder en zijn productiever.

Het KNGF ziet in de resultaten van het onderzoek een bevestiging van de centrale rol die fysiotherapie heeft in het proces van herstel en vermindering van klachten bij veel chronische aandoeningen. Zij pleiten voor een goede en evenwichtige positie van fysiotherapie in de basis- en aanvullende verzekering.

© Nationale Zorggids