Normal_caribisch_nederland

De zorg in Caribisch Nederland kan verder verbeterd worden, zonder dat daar extra geld voor nodig is. Dit blijkt uit het advies van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland. Minister Edith Schippers (VWS), die de werkgroep vorig jaar heeft ingesteld, neemt de conclusies van de werkgroep over. Schippers schrijft dit in brieven aan de eilandbesturen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ook de Eerste en Tweede Kamer zijn hierover geïnformeerd.

Aanleiding voor de instelling van de werkgroep was de forse overschrijding van de zorguitgaven in Caribisch Nederland; over 2012 bedroeg die 30 procent. Hierop stelde de werkgroep een onderzoek in naar de toekomst van de gezondheidszorg op de eilanden. De werkgroep stelt dat het mogelijk is om binnen het gestelde budget – voor 2014 is 84,2 miljoen euro begroot (exclusief 4,7 miljoen euro voor jeugdzorg) – de zorg in Caribisch Nederland verder te ontwikkelen. Eventuele toekomstige budgetoverschrijdingen zullen niet automatisch door de minister worden betaald, maar hiervoor zal dan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht.

Er zijn goede afspraken nodig over de uitzending van medische specialisten die niet op de eilanden zijn gevestigd. Hierbij moet in protocollen worden vastgelegd wat goede verwijsbrieven zijn en hoe medisch specialisten buiten het grondgebied van Caribisch Nederland rapporteren over patiënten die vanuit de eilanden aan hun zorgen worden toevertrouwd. Zorgverleners gaan deze protocollen opstellen. Het Zorgverzekeringskantoor zal de logistieke aspecten van de uitzendingen (waaronder daggeldvergoedingen en transport) verder ontwikkelen.

Waar het de medische uitzendingen vanaf de Bovenwindse eilanden Saba en Sint-Eustatius betreft, komt Sint Maarten (en Saint Martin) meer in beeld. Inkoop van zorg in Colombia en Guadeloupe wordt ingeperkt. Dit vanuit het uitgangspunt dat zorg die niet op het eigen eiland beschikbaar is, zo dicht mogelijk in de buurt wordt gezocht. Betrokken partijen stellen dat de cruciale eerstelijns zorg (de huisartsen) op alle drie de eilanden verbetering nodig heeft. Hierbij zal de kennis en expertise van de huisartsenopleiding van VUmc/AMC verder worden benut.

© Nationale Zorggids