Normal_spaarvarken_sparen_geld

Minister Schippers zal vanaf 2015 de mogelijkheid tot compensatie achteraf voor somatische zorg afschaffen. Dat betekent dat zorgverzekeraars geen vergoeding meer zullen ontvangen voor kosten voor verzekerden met een hoger zorggebruik dan verwacht. Afschaffing van deze achteraf compensatie kan er echter toe leiden dat kleine zorgverzekeraars het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Zorgverzekeraars ontvangen een vergoeding voor verzekerden met een hoger risico en daarmee een grotere kans op hoog zorggebruik. Deze vergoeding bestaat uit een compensatie vooraf (ex ante) en een compensatie achteraf (ex-post). De vergoeding vooraf wordt per verzekerde bepaald aan de hand van een aantal risicofactoren. 'Deze cijfers zijn echter altijd gebaseerd op het verleden en op het moment dat deze vergoeding bepaald wordt is nog niet duidelijk hoeveel verzekerden met een groter risico op hoog zorgverbruik zich daadwerkelijk aansluiten bij een verzekeraar', legt Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net uit. Daarom is er de ex-post compensatie, die wordt berekend over de daadwerkelijke uitgaven en wordt dus achteraf uitgekeerd.

Per 1 januari 2015 komt deze ex-post compensatie echter te vervallen, in elk geval voor de somatische zorg. De bedoeling is dat de verevening in 2017 ook verdwijnt voor de geneeskundige GGZ. Volgens minister Schippers doet de ex-post compensatie afbreuk aan het belang van de zorgverzekeraar om doelmatig zorg in te kopen. Door de compensatie achteraf ontbreekt dus de noodzaak om zorg zo efficiënt mogelijk in te kopen.

© Nationale Zorggids