Normal_foetus_amniotic_sac

Vanaf 2015 zal de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) worden opgenomen in het basispakket. De test, die sinds april 2014 is toegestaan in Nederland, zal tot en met december 2014 worden vergoed door een subsidieregeling. Deze en andere wijzigingen in het basispakket worden aangekondigd door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Aan de vergoeding van prenatale testen zijn een aantal voorwaarden gesteld. Om aanspraak te maken op vergoeding van vervolgdiagnostiek (invasieve diagnostiek en/of de NIPT) moeten zwangere vrouwen van alle leeftijden (met uitzondering van vrouwen met een zogenoemde medische indicatie) eerst een combinatietest hebben ondergaan, waarvan de uitslag ‘positief’ is. Alle zwangere vrouwen die een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is, krijgen aanspraak op vergoeding van de NIPT.

De combinatietest komt voor alle vrouwen voor eigen rekening, met uitzondering van vrouwen met een 'medische indicatie'. Vrouwen met een dergelijke indicatie hebben vanwege hun medische geschiedenis een verhoogd risico op een kindje met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau.

© Nationale Zorggids