Normal_geldstroom

De curatoren van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RPZ) zeggen nog ruim acht miljoen euro tegoed te hebben van zorgverzekeraars en passanten. Dat blijkt uit het vierde faillissementsverslag dat zij deze week publiceerden, zo meldt Skipr.

Het gaat om de vergoeding van zorg die wel geleverd is, maar door het faillissement nooit meer betaald werd. De curatoren verwachten overigens niet het dat zij het hele bedrag terugkrijgen, omdat verzekeraars nog materiële controles mogen uitvoeren. Tot vijf jaar na de declaratiedatum is het voor zorgverzekeraars mogelijk om deze materiële controles uit te voeren. Als hieruit blijkt dat de declaratie (deels) onterecht was, dan moet de zorgaanbieder terugbetalen. Dat gebeurt doorgaans door het terug te storten bedrag te verrekenen met nieuwe declaraties. Aangezien het RPZ geen nieuwe declaraties meer indient, hebben de verzekeraars nog geen euro overgemaakt. Zij willen de mogelijkheid om te hoge declaraties te corrigeren niet verliezen. De curatoren van het ziekenhuis zeggen met de verzekeraars in overleg te gaan over een mogelijke inkorting van de termijn van vijf jaar.

De totale schuldenlast van het failliete ziekenhuis staat nu op zo'n 53 miljoen euro. Uit het verslag van de curatoren blijkt dat het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement goed op gang is gekomen. Inmiddels heeft een dertigtal gesprekken plaatsgevonden met betrokkenen. De curatoren verwachten in het volgende verslag meer duidelijkheid te kunnen geven over de oorzaken van het faillissement en de vraag of die het gevolg is van onrechtmatig handelen.

© Nationale Zorggids