Normal_onderwijs_vinger_klas

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft ruim honderd brieven ontvangen van pedagogen en onderwijskundigen met het verzoek om de beroepsgroep orthopedagoog-generalist op te nemen in de Wet BIG. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) in een persbericht.

De leden van de NVO stuurden massaal een brief aan de minister Schippers (VWS) om het belang van opname in de Wet BIG voor de beroepsgroep orthopedagoog-generalist te onderstrepen. De NVO heeft een verzoek hiertoe in november vorig jaar ingediend. In de brieven worden de gevolgen van het ontbreken van een BIG-registratie duidelijk gemaakt door middel van praktijkvoorbeelden. Deze registratie wordt namelijk steeds meer leidend voor het uitoefenen van werkzaamheden in de zorg.

De orthopedagoog-generalist is een hoogopgeleide (post-master) professional met specifieke expertise op het gebied van kind en jeugd en (jong)volwassenen in een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie. Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus en de overheveling van de jeugdzorg per 1 januari 2015 blijft de zorg die de orthopedagoog-generalist levert noodzakelijk. Door veel gemeenten en zorgverzekeraars wordt er op dit moment bij de inkoop van zorg echter vooral gekeken naar een BIG-registratie, waardoor de orthopedagoog-generalist uitgesloten wordt. De NVO heeft minister Schippers inmiddels meerdere keren verzocht om urgentie van de behandeling van het verzoek en wil dan ook graag op korte termijn in gesprek met de minister.

Als de orthopedagoog-generalist niet wordt opgenomen in de Wet BIG, zal dat ten koste gaan van de kwaliteit van zorg door verlies aan specifieke expertise en inbreuk op de continuïteit van zorg vanwege wisselende (hoofd)behandelaren. Ook kunnen cliënten niet meer de zorg(aanbieder) kiezen die het beste bij hen past en kunnen er wachtlijsten in de zorg ontstaan door een tekort aan bevoegde professionals. Niet alleen NVO-leden onderschrijven deze risico’s, ook hun collega-gedragswetenschappers, managers, werkgevers én hoogleraren, hoofdopleiders, de PO-Raad en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben een steunbetuiging gestuurd.

© Nationale Zorggids