tabel opgesteld door het ING Economisch Bureau

Voor de Nederlandse economie springen steeds meer seinen op groen. Dit komt door herstel op de huizenmarkt, meer vertrouwen onder consumenten en producenten en toenemende investeringen. Zorg en overheid profiteren echter slechts in beperkte mate. Mede door een sterke focus op uitgavenbeperkingen zijn dit de enige sectoren die dit jaar krimp vertonen, aldus het ING Economisch Bureau.

De sterke focus op uitgavenbeperking zorgt ervoor dat de zorgsector voor het eerst in 45 jaar krimpt. De sectoren zorg en overheid zijn de enigen die dit jaar niet groeien. In de zorg is de groei de afgelopen vier jaar teruggevallen: van 5% naar bijna nul. Zorgverzekeraars, gemeenten en burgers schroeven zorgbestedingen terug, daartoe mede aangezet door een overheid die steeds meer op de kleintjes let. “Zowel verzekeraars als burgers voelen de zorguitgaven steeds vaker in de eigen portemonnee, waardoor zij eerst kijken of behandelingen echt noodzakelijk zijn, alvorens deze (in) te kopen.” licht ING-econoom Edse Dantuma toe. “Tot slot tempert de hervorming van de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten de groei. In 2014 zal de sector zorg en welzijn dan ook voor het eerst in 45 jaar krimpen.” 
 
© Nationale Zorggids