Normal_normal_logo_zorgverzekeringen_verzameling

Vandaag presenteert het kabinet, zoals gebruikelijk op Prinsjesdag, de miljoenennota 2015. Grootschalige hervormingen in de zorg moeten de zorg op lange termijn betaalbaar houden en mensen de mogelijkheid geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De onafhankelijke vergelijkingssite Zorgpremie.net zocht uit wat er al bekend is over de kosten van de zorg in 2015. 

De zorgpremie zal in 2015 naar schatting stijgen met 11,1 procent. De NOS maakte op basis van gelekte informatie op 12 september 2014 al bekend dat de zorgpremie volgens de raming van het kabinet met 120 euro per jaar zal stijgen. Voor 2015 komt de premie dan uit op 1200 euro per jaar, wat neerkomt op een stijging van 11,1 procent.

Het eigen risico zal in 2015 met 15 euro stijgen naar 375 euro. Vergeleken met vijf jaar geleden, toen het eigen risico 170 euro bedroeg, is de eigen bijdrage al met 114,7 procent gestegen en daarmee ruimschoots verdubbeld.

Vanaf 1 januari 2015 zullen er ingrijpende veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel plaatsvinden. Deze maatregelen zijn de voornaamste reden dat de zorgpremie voor het komende jaar zal stijgen. Zo zal opname in een psychiatrisch ziekenhuis voortaan voor de eerste drie jaar vanuit het basispakket worden vergoed. Ook de zorg voor zintuiglijk gehandicapten zal vanaf volgend jaar via het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.

© Nationale Zorggids