Normal_gemeente_balie

(Novum) - De aangekondigde maatregelen in de zorg zijn te zwaar voor de mensen die zorg nodig hebben. Mensen moeten meer betalen voor zorg, terwijl minder wordt vergoed. Dat zeggen de patiëntenorganisaties NPCF en Landelijk Platform GGz dinsdag in reactie op de rijksbegroting van 2015.

In de nieuwe begroting gaat het eigen risico omhoog van 360 tot 375 euro per jaar. Ook stijgt de premie voor de zorgverzekering vermoedelijk met tien euro per maand. De zorgtoeslag, de bijdrage voor zorgkosten voor de laagste inkomens, gaat bovendien omlaag.

Deze stapeling van maatregelen verhoogt de eigen bijdrage in de zorg, aldus de patiëntenorganisaties. "Dit legt onredelijk veel druk bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Twee derde van de mensen met een langdurige psychische aandoening die op bijstandsniveau moeten rondkomen, houden nog minder over", aldus de twee organisaties.

Bovendien vrezen de patiëntenorganisaties dat gemeenten niet klaar zijn voor de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. "Lang niet elke gemeente weet over wie het gaat. Dit brengt de continuïteit van zorg in gevaar."

De NPCF en het Landelijk Platform GGZ willen een loket waarbij burgers hun vragen kunnen stellen. "We zien in de begroting een verdere uitwerking van het kabinetsplan om meer mensen in te zetten in de zorg voor anderen. Daarvoor is geld beschikbaar bij gemeenten. Maar weten mensen die zorg nodig hebben waar ze terecht kunnen? Daarom moet er een plaats komen waar burgers antwoorden kunnen krijgen."