Normal_begroting

De overheid neemt zich voor om de ingezette lijn voor de zorgsector in de komende jaren vast te houden. De ambitie is hierbij: toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit voor iedereen. Voor het eerst in jaren hebben de kosten voor de zorg zich gestabiliseerd, zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De groei van de collectieve zorguitgaven is op het laagste niveau van deze eeuw. De groei bedroeg in de periode 2005-2010 gemiddeld ongeveer 5,7 procent per jaar. In de periode 2011-2015 is de groei ruim gehalveerd naar ongeveer 2,3 procent per jaar. Van 2014 op 2015 wordt verwacht dat de zorguitgaven min of meer gelijk blijven. De daling van de groei is toe te schrijven aan het succesvolle geneesmiddelenbeleid, de hervorming van de langdurige zorg, de verschillende akkoorden binnen de zorgsector en scherpere inkoop van verzekeraars.

Door maatregelen te nemen in overleg met betrokken partijen worden niet alleen de kosten beheerst, maar kan in deze kabinetsperiode ook voluit worden ingezet op de kwaliteit en het toekomstbestendiger maken van de zorg.

© Nationale Zorggids