Normal_dokter_huisarts_kind

Huisartsenpraktijken die flexibele openingstijden hanteren komen bij sommige zorgverzekeraars straks in aanmerking voor een extra beloning. Dat valt op te maken uit brochures over het nieuwe inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zo meldt Mednet.

De reden voor zorgverzekeraars om extra voorwaarden te stellen aan de verruiming van openingstijden is de wens dat de huisartsenzorg beter bereikbaar moet zijn voor verzekerden. Veel patiënten blijken zich onnodig vaak te melden bij (duurdere) spoedeisende hulp of een huisartsenpost omdat hun huisarts moeilijk te bereiken is. De verzekeraars pleiten voor betere service en ruimere mogelijkheden voor verzekerden om contact op te nemen met de huisarts. Hierbij wordt gedacht aan een flexibel spreekuur of de mogelijkheid om via email of internet contact op te nemen voor een afspraak of een herhaalrecept.

Om in kaart te kunnen brengen of een flexibel spreekuur financieel rendabel is voor huisartsen, heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een checklist flexibilisering ontwikkeld. De checklist bevat een rekenmodel waarmee huisartsen kunnen uitrekenen wat het kost en of er extra personeel nodig is. De LHV ziet een toenemend aantal huisartsen dat aan het experimenteren is met flexibele openingstijden.

© Nationale Zorggids