Logo_nvz_logo_nederlandse_vereniging_ziekenhuizen

Ziekenhuizen proberen al enkele jaren om de zorguitgaven niet verder te laten groeien. In 2015 willen ziekenhuizen de groei verder terugbrengen naar één procent. Ook lijkt het volgend jaar mogelijk om de werkgeverslasten voor de zorg te verlagen. Voorwaarde is dan wel dat de regels voor de bekostiging van de ziekenhuissector minder ingewikkeld worden. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Dat de regels te moeilijk zijn geworden wordt geïllustreerd door de problemen rondom de jaarrekeningen en declaraties van ziekenhuizen. NVZ dringt aan op eenvoudige regels om doelmatig zorg te kunnen verlenen en de kosten te drukken. Op dit moment onderzoeken de ziekenhuizen de ingediende declaraties over de jaren 2013 en 2012. Doordat de NZa een aantal onduidelijkheden in de regelgeving heeft weggenomen, weten ziekenhuizen beter waar ze aan toe zijn. Ziekenhuizen bekijken de ingediende declaraties dus opnieuw, maar nu met verduidelijkte regelgeving achteraf. Voor ziekenhuizen kan dit leiden tot hoge verrekeningen. De NVZ vindt het onterecht dat de kosten die samenhangen met een systeem dat in een overgangsfase verkeert, op deze manier bij de ziekenhuizen worden neergelegd.

Voor behandelingen die na 1 juni hebben plaatsgevonden, ontvangen patiënten een duidelijkere nota dan voorheen. Patiënten krijgen hierdoor meer inzicht in de kosten. De nota is te zien in de 'mijn omgeving' van de zorgverzekeraar. Samen met Zorgverzekeraars Nederland lanceerde de NVZ de website www.dezorgnota.nl. Deze website geeft uitleg over de zorgnota en over kosten en vergoeding van zorg in meer algemene zin en voorkomt dat patiënten van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer zij vragen hebben. De website is inmiddels meer dan 20 duizend keer bezocht.

© Nationale Zorggids