Normal_pil_medicijnen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat met zorgverzekeraars en apotheken in gesprek over hoe ze gaan regelen dat de medicatie aan kwetsbare patiënten voldoende op voorraad is. In de afgelopen jaren zijn de tekorten aan geneesmiddelen opgelopen, waardoor het regelmatig voorkomt dat medicijnen niet leverbaar zijn. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Schippers vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en liet onderzoeken hoe vaak dit voorkomt. Bij één op de twintig verstrekkingen blijkt het gewenste geneesmiddel niet beschikbaar. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker, Parkinson en diabetes. De gevolgen voor patiënten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar in de meeste gevallen blijft het beperkt tot ongemak. Wel tekent Schippers hierbij aan dat sommige groepen patiënten wel degelijk last kunnen hebben van een vervangend middel.

Apotheken spannen zich vaak in om het tekort op te lossen of om een alternatief middel te vinden. Per patiënt zijn ze hieraan een kwartier extra tijd kwijt. Geschat wordt dat dit ongeveer 200.000 keer per week gebeurt, wat op jaarbasis neerkomt op 60 tot 70 miljoen euro aan extra kosten. Als oorzaak voor de tekorten noemt Schippers onder meer een tekort aan grondstoffen, problemen in de productie of stopzetting van een medicijn om economische redenen. Met het Nederlandse prijsbeleid zou Nederland als (klein) afzetgebied voor medicijnfabrikanten minder interessant zijn.

© Nationale Zorggids