Logo_selectie__kiezen

Zorgverzekeraars houden dure patiënten liever buiten de deur. Dat zegt Roger van Boxtel, vertrekkend directeur van zorgverzekeraar Menzis in een interview met de Volkskrant.

De risicoselectie door de zorgverzekeraars maakt het voor consumenten moeilijker om over te stappen naar een andere verzekeraar. Ook ondermijnt het de solidariteit waarop het hele zorgstelsel is gebaseerd. Van Boxtel waarschuwt voor de negatieve effecten van de marktwerking in de gezondheidszorg. 'Als er niets gebeurt, komen cliënten voor gesloten zorgloketten te staan. En de zorgverzekeraar die iedereen aanneemt, krijgt bedrijfseconomische problemen', zegt de directeur. Hij kondigt aan in april 2015 te zullen vertrekken bij Menzis. Hij zal dan worden opgevolgd door de financiële topman van Menzis, Ruben Wenselaar.

Het is voor verzekeraars niet toegestaan om mensen te weigeren voor een basisverzekering. Wel mogen ze selecteren voor een aanvullende verzekering. Omdat vrijwel iedereen een basis- en een aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar afsluit, betekent dit dat ook voor de basisverzekering een indirecte selectie plaatsvindt, aldus Van Boxtel. Hij roept zijn collega-verzekeraars op om 'maat te houden' bij de risicoselectie. Ook hekelt hij het falende toezicht van de NZa op risicoselectie door zorgverzekeraars. 'Ze trekken wel een gele kaart, maar die rode komt niet.'

© Nationale Zorggids