Logo_zn_zorgverzekeraars_nederland_logo

Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen zorgverleners. Zorgverleners denken dat zelf minder vaak: volgens vier op de tien zijn er grote kwaliteitsverschillen. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek ‘Zicht op goede zorg’ dat is uitgevoerd in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Uit het onderzoek komt naar voren dat driekwart van de Nederlanders tevreden is over keuzemogelijkheden bij het selecteren van zorgverleners. In de helft van de gevallen maken mensen zelf die keus, bij een derde doet de huisarts dat voor hen. Huisartsen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars worden door de meeste mensen gezien als partijen die informatie beschikbaar moeten hebben over de kwaliteit van zorgverleners.

Acht op de tien Nederlanders zeggen te weten waar ze informatie kunnen vinden over de dekking van hun zorgverzekering. Toch heeft een op de drie wel eens een behandeling ondergaan waarvan men vooraf niet wist of die vergoed werd. Dat de kosten worden vergoed is voor driekwart van de Nederlanders reden om voor een bepaalde zorgverlener te kiezen. Van de verzekerden denkt een ruime meerheid dat de prijs het zwaarst weegt bij de contractering van zorgverleners door zorgverzekeraars. Als het aan de verzekerden ligt gaan kwaliteit en veiligheid een grotere rol spelen bij de contractering van zorgverleners.

Over het thema 'Zicht op goede zorg' vindt vandaag het door ZN georganiseerde congres ZorgNL2014 plaats, waar patiënten/verzekerden, zorgverleners en zorgverzekeraars met elkaar verkennen wat nodig is om beter zicht te krijgen op goede zorg en vervolgens de zorg ook daadwerkelijk verder te verbeteren.

© Nationale Zorggids