Normal_normal_rolstoel_hand_ouderen_bejaarden

De inkomensondersteuning van mensen met hoge zorgkosten gaat over naar de gemeente. Door deel te nemen aan de Collectieve Zorgverzekering van Menzis, aanvullend pakket 3, profiteren mensen met een laag inkomen van veel extra vergoedingen tegen een relatief lage premie. Alle inwoners die het aangaat ontvangen hierover binnenkort een brief, zo meldt de gemeente Hengelo.

Naast korting op de premie heeft deze zorgverzekering verschillende voordelen en extra’s. Met aanvullende verzekering ‘Extra Verzorgd pakket 3’ vergoedt Menzis ook het verplicht eigen risico van 375 euro over 2015. Omdat Menzis alle noodzakelijke medische kosten en de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp volledig vergoedt, geeft sociale zaken hiervoor geen bijzondere bijstand meer. Wie nog niet verzekerd is bij Menzis, moet zich uitschrijven vóór 1 januari 2015. Aanmelden bij Menzis kan tot 1 februari 2015.

Deze aanbieding voor de collectieve verzekering is gebaseerd op het WMO-Beleidsplan dat de gemeenteraad in oktober heeft goedgekeurd. Wethouder Zorg Jan Bron: 'De Wet maatschappelijke ondersteuning WMO is voor iedereen ongeacht het inkomen en vermogen. De WMO regelt dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht leeftijd, beperking of inkomen. Deze regeling past in die visie.' Ook wethouder van Sociale Zaken Mariska ten Heuw is tevreden met de regeling: ‘De middelen van het Rijk komen met deze collectieve verzekering terecht bij de doelgroep voor wie het bedoeld is: chronisch zieken en gehandicapten met veel extra kosten maar daarentegen weinig inkomen.’

© Nationale Zorggids