Normal_dna

Twee derde van de Nederlanders denkt dat een DNA-onderzoek het moeilijker kan maken om een verzekering af te sluiten. Omdat er geen duidelijkheid is over de regels die hiervoor gelden, is er weinig vertrouwen dat de resultaten uit een erfelijkheidsonderzoek geen gevolg hebben voor het afsluiten van bijvoorbeeld een levensverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van informatiecentrum voor Erfelijkheid, het Erfocentrum.

Het Erfocentrum vroeg 326 respondenten hoe zij tegenover DNA-onderzoek naar erfelijke belasting voor kanker staan. Opvallend is dat bijna twee derde van de respondenten (64 procent) bezorgd of zelfs zeer bezorgd is over de invloed van de uitkomst van DNA-onderzoek op de mogelijkheid van het afsluiten van een verzekering. Slechts negen procent is daarover helemaal niet bezorgd, en 28 procent is enigszins bezorgd. DNA-onderzoek naar het risico op erfelijke kanker vergroot de kans op vroegtijdige ontdekking van de kanker en adequate behandeling. Als mensen weten dat ze een verhoogd risico hebben op erfelijke kanker is preventief onderzoek en vaak preventieve behandeling mogelijk. Daardoor kunnen mensen langer gezond blijven.

In de praktijk vragen aanbieders van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet naar resultaten van erfelijkheidsonderzoek bij verzekeringen tot een grensbedrag. Verzekeraars volgen daarmee regelgeving, die juist tot doel heeft eventuele drempels bij het aanvragen van erfelijkheidsonderzoek weg te nemen. Het Erfocentrum en het Verbond van Verzekeraars hebben naar aanleiding van het onderzoek afgesproken de regelgeving met betrekking tot erfelijk onderzoek meer onder de aandacht te brengen en waar nodig te verhelderen.

© Nationale Zorggids