Normal_new_pistol_wallpaper

Het was glashelder dat de overheveling van de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) problemen op zou gaan leveren. Twee IT-deskundigen vertellen in Nieuwsuur dat er in oktober 2014 wel degelijk 'showstoppers' geconstateerd zijn die de uitvoering van de controle van de pgb-declaraties in de weg stonden. De SVB heeft steeds het tegendeel beweerd. Dit melden de NOS en Nieuwsuur. 

Sinds het begin van het jaar moet de Sociale Verzekeringsbank contracten met zorgverleners goedkeuren voordat een pgb-houder de kosten kan declareren. De SVB kon de administratieve last echter niet aan en daardoor ontstonden grote betalingsproblemen. In de uitzending van Nieuwsuur van gisteravond geven twee vooraanstaande IT-experts hun visie over de gang van zaken. Interne onderzoeksrapporten van de SVB werden daarbij onder de loep genomen. Tonny Wildvank, voormalig contractmanager overheden bij Capgemini, en ICT-ondernemer René Veldwijk van de Ockham Groep waren te gast bij Nieuwsuur. Beide deskundigen werden onlangs gehoord door de commissie-Elias, deze commissie onderzoekt mislukte ICT-projecten bij de overheid. 
 
Nieuwsuur heeft het zogeheten IT-audit rapport dat Deloitte in oktober in opdracht van de SVB uitvoerde over de invoering van het nieuwe pgb-systeem in handen. Veldwijk noemt het rapport 'een smoking gun'. "Als je het rapport met een enigszins deskundig oog leest, dan denk je: dit gaat nooit afkomen in tweeënhalve maand." Wildvank valt Veldwijk bij. Hij zegt: "Ik zou van zo'n rapport schrikken. Alle alarmbellen hadden moeten afgaan bij VWS en SVB."
 
De Sociale Verzekeringsbank heeft steeds beweerd dat er vooraf geen 'showstoppers' zijn geconstateerd die de uitvoering van de controle van de pgb-declaraties door de SVB in de weg stonden. Dit is ook de boodschap van de reactie die de SVB aan Nieuwsuur stuurde. De SVB schrijft: "Deloitte constateert geen 'showstoppers' die de voortgang van Trekkingsrechten in de weg staan." Zowel Veldwijk als Wildvank vinden deze uitspraak vreemd. Het rapport zou namelijk helemaal geen conclusies trekken.
 
Klik hier om de beelden van Nieuwsuur te zien. 
 
© Nationale Zorggids