Logo_logo__1_
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) heeft Nysingh advocaten opdracht gegeven een 'voorlopige voorziening' aan te vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De voorzieningenrechter wordt gevraagd te bepalen dat huisartsen vooralsnog hun (vrije- of maximum) tarieven kunnen declareren zonder dat daarvoor een contract vereist wordt. Dit meldt VPHuisartsen. 
 
De voorzieningenrechter wordt gevraagd te bepalen dat huisartsen vooralsnog hun (vrije- of maximum) tarieven kunnen declareren voor verrichtingen zoals die in de 3 segmenten voor bekostiging van huisartsenzorg zijn aangegeven, zonder dat daarvoor een contract vereist wordt. Het gaat om onder anderen POH GGZ, multidisciplinaire ketenzorg, M&I-verrichtingen en verschillende resultaatbeloningen waarvoor nu een contract met de zorgverzekeraar vereist is.
 
Eén van de belangrijkste argumenten tegen de NZa-contractplicht is dat daarmee een financiële 'hinderpaal' wordt opgeworpen voor de vrije artsenkeuze van verzekerden, hetgeen een beletsel kan vormen om zich tot een huisarts te wenden. Dit is in strijd met artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.
 
De aanvraag tot voorlopige voorziening wordt op 20 maart a.s. door de voorzieningenrechter van het CBb te Den Haag, behandeld.
 
© Nationale Zorggids