Normal_apotheekbereiding

Een deel van de speciaal bereide medicijnen wordt in ieder geval vergoed tot en met 31 mei 2015. Eind februari werd bekend dat 400 van deze medicijnen al vanaf 1 maart niet meer werden vergoed, omdat ze niet bewezen effectief zouden zijn. Na overleg tussen zorgverzekeraars, patiëntenfederatie NPCF en koepelorganisaties van medisch specialisten, huisartsen en apothekers is dit besluit voorlopig komen te vervallen. In de periode tot en met 31 mei overleggen de instanties over de definitieve vergoedingen van deze medicijnen. Dat meldt Skipr. 

Minister Schippers liet een week geleden weten dat zij vindt dat zorgverzekeraars onvoldoende hebben overlegd met apotheekhouders en gebruikers van de 400 medicijnen. Zij schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de patiënten zijn overvallen door het besluit en dat ze Zorgverzekeraars Nederland erop heeft aangesproken. De apotheekhouders en gebruikers werden op 25 februari op de hoogte van het besluit gesteld dat de apotheekbereidingen vanaf 1 maart niet meer vergoed werden. “Verzekeraars hebben dit laat en eenzijdig gecommuniceerd”, schreef ze. Het gaat veelal om geneesmiddelen voor kwetsbare, zoals kinderen en terminale patiënten die een speciale vorm of dosering nodig hebben.

Enkele zorgverzekeraars lieten voor het overleg al weten dat ze de apotheekbereidingen voorlopig blijven vergoeden. Volgens critici is het schrappen van de vergoedingen vooral een bezuinigingsmaatregel, die twaalf miljoen euro moet opleveren.

© Nationale Zorggids