Logo_download

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is het niet waar dat ziekenhuisfusies tot een flinke prijsstijging hebben geleid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zei dit op 17 april. Volgens de NVZ zijn de conclusies die de NZa trekt onjuist. Het bericht over de fusies is suggestief en feitelijk onjuist. Dit meldt de NVZ. 

In de position paper van de NZa wordt gezegd dat de ziekenhuisfusies van de laatste jaren hebben geleid tot flinke prijsstijgingen in de zorg en een slechtere bereikbaarheid van ziekenhuizen in de regio. De NZa wekt daarnaast de suggestie dat acht van de dertien ziekenhuisfusies verboden hadden moeten worden. NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy reageert verbaasd: "Deze conclusies ontleent de NZa niet aan een gedegen feiten onderzoek, zij zijn gebaseerd op een louter theoretisch model dat bovendien in Nederland nog niet in de praktijk getoetst is. Om een dergelijk rekenmodel dan als een harde norm te presenteren gaat te ver."

Het bericht van de NZa is verwarrend en creëert onnodig onrust, zo vindt de NVZ. Ziekenhuizen herkennen de prijsstijgingen na fusie niet en bovendien is er, anders dan de NZa doet vermoeden, wel degelijk gekeken naar mogelijke prijsstijgingen en publieke belangen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigt dit beeld. Zij heeft alle ziekenhuisfusies beoordeeld en oordeelde dat fusieziekenhuizen de prijs niet eenzijdig kunnen verhogen, onder andere omdat er voldoende tegenwicht is van zorgverzekeraars. 
 
© Nationale Zorggids