Normal_500_euro_briefjes_geld

Kankerpatiënten krijgen niet altijd direct de beste behandeling. Dit komt omdat ziekenhuizen bepaalde tests, die leiden tot een dure behandeling, soms niet uitvoeren. Die ziekenhuizen verwijzen vervolgens door naar gespecialiseerde ziekenhuizen en academische centra, zodat de kosten voor hun rekening komen. Dat zegt Wim van Harten, bestuurslid van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) in Amsterdam, meldt de NOS. 

Volgens de artsen in het AVL komen er in het AVL steeds meer mensen die in hun eigen ziekenhuis niet getest zijn op bepaalde genetische eigenschappen. Als die testen wel gedaan worden, kan dat leiden tot positieve uitslagen met behandelingen die tienduizenden euro's kosten als gevolg. Door de doorverwijzing loopt de patiënt vertraging op en krijgt dus later dan nodig de beste behandeling. Opmerkelijk is dat dure kankerbehandelingen gewoon onder de basisverzekering vallen.

"Als de vergoedingen die zijn afgesproken met zorgverzekeraars al krap zijn, dan zijn de extra kosten voor nieuwe, dure kankerbehandelingen op een gegeven moment niet meer op te vangen”, zegt Van Harten. “Dat is geen onwil, maar veel eerder onmacht. Die ziekenhuizen zeggen dan: die behandeling doen we hier niet, ga maar naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Dat soort signalen komen de laatste jaren meer voor. Ik zou het vooral kwalijk vinden als dat niet testen op bepaalde zaken bewust beleid zou zijn om financiële redenen."

Voor ziekenhuizen waarnaar de patiënten worden doorverwezen, zoals het AVL, dreigen financiële problemen. Van Harten: "Als zich een patiënt aandient met een duidelijke indicatie voor een bepaald duur geneesmiddel, dan geven we dat. Dat is onze plicht tegenover onze patiënten. Het kan niet zo zijn dat de zorgverzekeraars dan besluiten dat niet te vergoeden. Als ze dat toch doen, dan stappen we naar de rechter."

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt in een reactie tegenover de NOS dat ze niet veel meer kunnen doen dan verwijzen naar de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Het is niet mogelijk dat ziekenhuizen de verantwoordelijkheid afschuiven om financiële redenen. Als er toch wordt doorverwezen, dan moet dat zijn om 'medisch-inhoudelijke redenen', zegt ZN.

© Nationale Zorggids