Normal_logo_zorgverzekeringen_verzameling

Nederlandse huishoudens hebben in 2013 minder betaald voor hun zorgverzekering dan in 2012. Meer huishoudens zagen af van een aanvullende verzekering en wisten zo hun zorgpremie te verlagen. Van de huishoudens met de laagste inkomens heeft nu meer dan een kwart geen aanvullende verzekering. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huishoudens betaalden in 2013 gemiddeld 215 euro per maand aan premie voor hun zorgverzekering. Daarmee daalde de betaalde zorgpremie per huishouden gemiddeld met vier procent ten opzichte van 2012. De daling was zichtbaar bij alle inkomensgroepen en type huishoudens. Dit komt doordat meer huishoudens niet langer betaalden voor een aanvullende verzekering. In 2013 was zeventien procent van de huishoudens niet aanvullend verzekerd, in 2012 was dat nog twaalf procent. Het aantal huishoudens zonder aanvullende verzekering is daardoor toegenomen met 350 duizend.

Van huishoudens die behoren tot de laagst inkomensgroep, had 28 procent geen aanvullende verzekering in 2013, tegenover 22 procent in 2012. Van de huishoudens die het meest te besteden hebben had veertien procent een aanvullende verzekering. In 2012 was dit negen procent.

Wat verder opvalt is dat jongeren het minst aanvullend verzekerd zijn. In 2013 had, net als in 2012, meer dan 25 procent van de jongste huishoudens (tot 25 jaar) geen aanvullende verzekering. Dit lijkt logisch, omdat jongeren over het algemeen minder zorg nodig hebben en dus kunnen besparen op aanvullende dekkingen die ze vaak toch niet nodig hebben. Van de 65+ huishoudens was dertien procent niet aanvullend verzekerd in 2013, tegenover zes procent in 2012. 

© Nationale Zorggids