Normal_medicatie_pillen_medicijnen

Gebruikers van speciaal bereide medicijnen hebben een machtiging nodig om de kosten die ze maken vergoed te krijgen. Dit besluit hebben zorgverzekeraars genomen, nadat in maart grote onrust ontstond onder patiënten en zorgverleners toen zorgverzekeraars plots lieten weten dat de apotheekbereidingen niet meer worden vergoed. Dit meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Betrokken organisaties besloten na de onrust om de medicijnen in ieder geval tot en met 31 mei te blijven vergoeden, daarna zou er een definitief besluit worden genomen. Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de medicijnen, het zou gaan om 400 apotheekbereidingen, niet bewezen effectief zijn.

De voorwaarden voor de machtiging verschillen per verzekeraar. Heeft een patiënt niet de vereiste machtiging, dan moet patiënt het middel zelf betalen bij de apotheek. Voor een deel van de voorheen vergoede bereidingen is de vergoeding per 1 juni alsnog definitief gestopt.

LHV vindt de voorwaarden waarop de patiënt de machtiging krijgt niet altijd duidelijk. Het zou de gelijke aanspraken van patiënten op zorg binnen het basispakket ondermijnen. Zorgverzekeraars wijzen op de mededingingswet, waardoor zij onderling geen afspraken mogen maken over de bereidingen. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenfederatie NPCF verzoeken daarom, mocht de wet het niet toelaten, Zorginstituut Nederland hierover te laten beslissen.

Op de website van het KNMP kunt u meer informatie vinden over de apotheekbereidingen.

© Nationale Zorggids