Normal_tweede_kamer_stoel_den_haag_politiek

De oppositie is er niet van overtuigd dat staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid de Kamer vorig najaar goed en volledig heeft geïnformeerd over mogelijke problemen rond het persoonsgebonden budget (pgb). Van Rijn houdt vol dat hij dat wel deed. Wel heeft Van Rijn toegegeven dat de start van het nieuwe systeem niet goed is verlopen. Achteraf gezien was het geen goed besluit om het nieuwe pgb-systeem al op 1 januari in te voeren, zo zei hij, maar er waren geen alternatieven die voor budgethouders en zorgverleners aantrekkelijker waren. Dit meldt de NOS. 

Het onjuist of onvolledig informeren van de Kamer geldt op het Binnenhof als een politieke doodzonde. Oppositiepartijen als het CDA, D66, SP, PVV en GroenLinks verwijten Van Rijn dat hij de waarschuwingen over mogelijke problemen bij het nieuwe systeem van de uitbetaling van de pgb's niet deelde met de Kamer. "U onthield ons die informatie'', aldus SP-Kamerlid Renske Leijten. CDA-Kamerlid Mona Keijzer verweet Van Rijn dat hij de Kamer niet de kans gaf zelf af te wegen of 1 januari door moest gaan of dat uitstel beter was. 

Tijdens het debat, dat momenteel nog gaande is, zei de staatssecretaris dat hij de risico's die er waren bij de veranderingen van het systeem hebben geleid tot problemen. Van Rijn gaf toe dat de uitvoeringsfase onzorgvuldig en fout is verlopen. Het nieuwe systeem is niet bedoeld om mensen in onzekerheid te laten zitten. "Het gaat om een kwetsbare groep en het is fout dat de invoering op deze wijze is verlopen. Daarom heb ik al eerder excuses aangeboden en daarom werken we er dag en nacht aan om de problemen op te sporen en op te lossen. Juist daarom verdiep ik me ook in de persoonlijk problemen van mensen en vraag ik de Sociale Verzekeringsbank en de gemeenten alles uit de kast te halen.'' Van Rijn zei ook dat de problemen hem raken. Desondanks stelt Van Rijn dat hij er nog steeds van overtuigd is dat het nieuwe systeem de beste oplossing is. Hij wil het systeem stap voor stap verbeteren. 

© Nationale Zorggids