Normal_geld3252

Minister Schippers voegt een veelbelovende nieuwe behandeling en een veelbelovend nieuw medicijn per 1 juli 2015 voorwaardelijk toe tot het pakket. Ook heeft zij drie nieuwe behandelingen aangewezen als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating. 

Door het open systeem van het basispakket stromen daarnaast elk jaar veel nieuwe behandelingen en medicijnen automatisch het pakket in. Behandelingen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ worden namelijk automatisch vergoed door de zorgverzekeraars.

Op 1 juli 2015 worden er één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegelaten tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Het gaat om:
• Belimumab (Benlysta). Dit is een geneesmiddel voor SLE, een ongeneeslijke auto-immuunziekte. Het is bedoeld voor patiënten met een hoge mate van ziekteactiviteit en die niet reageerden op de standaardbehandeling.
• Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. Op dit moment kunnen deze patiënten alleen met dure geneesmiddelen worden behandeld die niet voor alle patiënten effectief zijn en/of veel bijwerkingen met zich mee kunnen brengen.
 
Minister Schippers heeft ook drie medische behandelingen aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. De minister beslist op een later moment of zij ook daadwerkelijk voorwaardelijk worden toegelaten. Het gaat om de volgende behandelingen:
- De behandeling van onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie;
- De behandeling van patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie; en
- De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).
 
Daarnaast vinden er met ingang van 2016 een aantal technische wijzigingen in het basispakket plaats. Het gaat daarbij om technische wijzigingen in ambulancevervoer bij jeugd-ggz en zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg. Verder gaat het om een terminologische wijziging van ‘dieetadvisering’ naar ‘diëtetiek.’ 
 
© Nationale Zorggids