Normal_martin_van_rijn_staatssecretaris_vws_pvda

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft meer tijd nodig om de chaos die is ontstaan bij het uitbetalen van de persoonsgebonden budgetten (pgb's) op te lossen. Hij beloofde de Tweede Kamer eerst dat de problemen na de zomer zijn opgelost, maar schrijft nu dat hij de ambitie heeft om het systeem op 1 januari 2016 te stabiliseren. Dat meldt de NOS.

De staatssecretaris schrijft verder dat de aanpassing van het stelsel een kritisch proces is, waarbij herstelacties mogelijk op elkaar inwerken. Daarnaast moeten externe onderzoekers nog een analyse maken van de genomen maatregelen en moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het geautomatiseerde systeem voor verwerking nog aan tests onderwerpen.

De vertraging komt ook doordat de gemeenten nog niet alle pgb-aanvragen hebben bekeken. Van Rijn wil in de zomer om tafel met gemeenten om afspraken te maken. Zo moet op 1 januari 2016 duidelijk zijn of iedereen die een pgb van de SVB ontvangt, daar recht op heeft.

Sinds 1 januari regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitbetaling van het pgb waarmee mensen zelf hun zorg regelen en regent het klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld krijgen. De oppositie in de Kamer is erg kritisch over de gang van zaken. Veel partijen vragen zich onder meer af waarom de invoering van het nieuwe systeem niet uitgesteld is. Inmiddels is duidelijk geworden dat eind vorig jaar meerdere keren gewaarschuwd werd dat er problemen zouden komen. Van Rijn zegt echter dat hij geen moment heeft overwogen de nieuwe regels voor het persoonsgebonden budget (pgb) uit te stellen en niet per 1 januari te laten ingaan.  

© Nationale Zorggids