Normal_mri_scan_onderzoek

Wanneer een aantal nieuwe, dure medicijnen tegen kanker niet blijken te werken, dan komen de kosten voor rekening van de farmaceutische industrie. Deze prijsafspraken zijn een reactie op de groeiende kritiek op de industrie over de dure kankermedicijnen. Dat meldt De Volkskrant. 

Als een geneesmiddel op een patiënt niet blijkt te werken, dan maakt het ziekenhuis dus onnodig hoge kosten. Daarom zijn artsen soms terughoudend in het voorschrijven van dure medicijnen. De ziekenhuizen kunnen het vaak niet betalen. Deze nieuwe financiering zou artsen over de streep moeten trekken om toch de medicijnen te kopen.

Dit jaar is er veel kritiek op de hoge prijzen voor kankermedicijnen. Ziekenhuizen zouden het niet meer kunnen betalen en verwijzen door naar specialistische ziekenhuizen of naar academische centra, zodat de kosten voor hun rekening komen. Ook heerst er grote ongelijkheid in de kankerzorg. Het ene ziekenhuis geeft veel meer geld uit aan kankerzorg dan het andere.

De kosten voor nieuwe kankermedicijnen stijgen in 2016 met 300 miljoen euro. Volgens Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, worden fabrikanten gedwongen mee te denken aan een oplossing, want als ziekenhuizen niet kopen dreigt alsnog een daling van de omzet.

Artsen en zorgverzekeraars in Nederland zijn het al eens over een medicijn tegen borstkanker en beenmergkanker. Over een middel tegen leukemie en twee andere geneesmiddelen tegen borstkanker wordt nog over de financiering onderhandeld. 

© Nationale Zorggids