Normal_geld_steiging_omhoog

14 procent van de mensen ziet af van een vervolgbehandeling vanwege het eigen risico. Het gaat vooral om mensen met een beperking of psychische problemen. Daar komt bij dat de patiënten niets van de rekeningen snappen. Dat blijkt uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF, het landelijke platform GGZ en gehandicaptenorganisatie Ieder(in) onder 9000 patiënten, meldt Algemeen Dagblad.

Het onderzoek is volgens de patiëntenkoepels het bewijs dat het eigen risico zorgmijdend gedrag oplevert. Patiënten mijden een bezoek aan een specialist, een laboratoriumonderzoek of pillen bij de apotheek. De zorg zou zich vooral beperken tot de huisarts.

De patiënten vinden daarnaast dat er van transparantie in de zorg te weinig terecht komt. Bijna alle mensen willen inzicht hebben in hun rekening, maar bijna de helft (42 procent) snapt er nauwelijks iets van. Ze snappen weinig van de medische termen en kunnen behandelingen niet koppelen. De helft van de chronisch zieken en gehandicapten zegt dat ze het advies van de arts beter gaan opvolgen als ze weten hoeveel de uitvoering van het advies gaat kosten.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat weten dat ze hun best doen om begrijpelijke informatie aan patiënten te leveren.  “Met de ziekenhuizen zijn we al een heel eind doordat zij sinds vorig jaar meer informatie over de geleverde zorg op hun declaraties vermelden”, zegt een woordvoerder van ZN. “Ook zijn we bezig om hen vooraf informatie over de kosten te laten verstrekken. Maar bij de GGZ is dat lastig, zij melden niet meer dan een bedrag en een naam op een nota achteraf."

© Nationale Zorggids