Normal_geld_stijging_omhoog

Verzekeraars bieden consumenten de mogelijkheid het verplichte eigen risico vrijwillig met enkele honderden euro's te verhogen. Veel mensen weten echter niet wat de gevolgen zijn van een verhoogd eigen risico. Dat meldt welkezorgverzekering.nl 

Uit cijfers van tussenpersonen blijkt dat het vrijwillige eigen risico de afgelopen jaren steeds populairder wordt. In 2014 koos 24 procent van de mensen die een zorgverzekering afsloot voor een verhoging, tegen slechts 5 procent in 2010. Recent CBS-onderzoek leert dat 60 procent van alle Nederlanders het eigen risico volledig opmaakt. In dat geval brengt een vrijwillig hoger eigen risico onnodige kosten met zich mee.

Het verplicht eigen risico is vastgesteld op 385 euro. De wet staat een verhoging toe tot maximaal 885 euro. Het blijkt voor veel consumenten lastig in te schatten wanneer een vrijwillig eigen risico nu voordeel oplevert. Ook hebben ze geen idee van de financiële impact die deze keuze kan hebben. Het financiële risico dat de verzekerde loopt, blijkt namelijk veel lager dan het verschil tussen het hoogste en het laagste eigen risico.

Volgens welkzorgverzekering.nl kan het zinvol zijn om te berekenen welke zorgkosten er in het nieuwe jaar worden verwacht. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een chronische aandoening die jaarlijks op controle moeten na een eerdere operatie of voor mensen die weten dat ze in 2016 een operatie moeten ondergaan.  

© Nationale Zorggids