Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

Zorgverzekeraar CZ en revalidatie-organisatie Revavisie ruziën over de betaling van 102 zorgnota's. CZ wil de declaraties niet betalen omdat ze volgens de zorgverzekeraar onjuist zijn. In plaats van revalidatiezorg zou er onder meer fysiotherapie zijn gegeven. Hiervoor gelden andere vergoedingsregels. Dat meldt PZC. 

Revavisie biedt weerstand door de nota's naar de patiënten zelf te sturen met de vraag om deze zelf bij de zorgverzekeraar in te dienen. Het gaat om in totaal 112 declaraties, waarvan er 11 correct en betaald zijn. 89 nota's zijn onjuist en 12 worden nog door CZ bekeken. Voor de openstaande nota's geldt dat het om grote bedragen gaat. Revalidatiezorg wordt als medisch specialistische zorg gedeclareerd en daar geldt dat een gemiddelde behandeling zo'n 7000 euro is.

Revavisie ontkent onjuist te hebben gedeclareerd. “We beginnen niet aan een behandeling als we er niet verzekerd van zijn dat die wordt vergoedt. We zijn ervan overtuigd dat de zorg die we leveren revalidatiezorg is en niet bijvoorbeeld fysiotherapie. CZ staat niet boven een revalidatiearts. Voor CZ zijn het geen patiënten, maar schadenummers, waar ze zo min mogelijk kosten aan willen hebben”, zegt Rein-Jan Elebaas van Revavisie.

De verzekerden van CZ zijn inmiddels door de zorgverzekeraar gevraagd om een procesvolmacht te tekenen. Dit houdt in dat ze de zaak daarmee overdragen aan CZ. 86 van de 89 mensen hebben dit gedaan. Mocht het zover komen dat Revavisie een rechtszaak aanspant en wint, dan zal de zorgverzekeraar de declaraties alsnog betalen. CZ vindt het niet netjes dat Revavisie de patiënten zelf opscheept met het probleem. Daarom wil het de verzekerden zelf zo min mogelijk belasten. 

©Nationale Zorggids