Logo_vgz_zorgverzekering

Coöperatie VGZ sluit 2015 af met een positief resultaat van 214 miljoen euro, een lichte daling ten opzichte van 2014. Het resultaat dat in 2015 behaald werd met de basisverzekering is volledig teruggegeven aan de verzekerden via de premie in 2016. Het is nog maar de vraag of het lukt om de premieontwikkeling de komende jaren op dezelfde manier in de hand te houden. Zonder gezamenlijke inspanning om verspilling, overbehandeling en te hoge medicijnkosten te voorkomen, zal de premie de komende jaren onherroepelijk gaan stijgen. Dat meldt VGZ.

De verzekerden van VGZ profiteren van het financiële beleid: ze krijgen in 2016 in totaal 411 miljoen euro terug via de premie. Dat staat gelijk aan een teruggave van gemiddeld 127 euro per betalende verzekerde. Het grootste deel van het positieve resultaat is geboekt via inkoop van zorg bij ziekenhuizen en inkoop en gebruik van medicijnen.

VGZ koopt goede zorg in tegen een betaalbare prijs en let daarbij met name op het stimuleren van zinnige zorg. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat en inefficiëntie, verspilling en overbehandeling worden vermeden. CFO Kees Hamster: “Samen met dokters en andere zorgprofessionals zoeken we naar goede voorbeelden van zinnige zorg, die ook elders kunnen worden toegepast. Op die manier leveren we samen een actieve bijdrage aan de betaalbaarheid. Als we die actieve rol niet zouden spelen, stijgen de zorgkosten jaarlijks naar schatting met 6 tot 8 procent. Coöperatie VGZ wist de stijging van zorgkosten in 2015 te beperken tot 3,7 procent.”

Voorzitter van de raad van bestuur Tom Kliphuis benadrukt dat er een gezamenlijke inspanning nodig is om de zorg in Nederland betaalbaar te houden: “Wij kijken samen met patiënten, dokters en zorgorganisaties waar het beter kan. Die voorbeelden, waarbij het én beter is voor de patiënt én minder kost, zorgen ervoor dat we onze zorgeuro’s zo zinnig mogelijk kunnen besteden”. Kliphuis benadrukt dat veel bereikt kan worden door intensiever samen te werken met zorgaanbieders. Dat vraagt van alle betrokken partijen extra inzet en de wil om van elkaar te leren: “We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst nog veel te winnen is op het gebied van zinnige zorg. Dat betekent ook dat er dingen moeten veranderen. Dat kost nu eenmaal tijd en gaat niet zonder slag of stoot.”

©Nationale Zorggids