Normal_handtekening_contract

Vorige maand publiceerden diverse zorgverzekeraars de kaders rondom hun inkoopbeleid voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) gaat de komende weken in gesprek met de zorgverzekeraars om alle zaken helder te krijgen, bijvoorbeeld de consequenties van het beleid voor zorgaanbieders. Dat meldt NIP.

NIP is met name benieuwd naar de gevolgen van het verplichte Kwaliteitsstatuut voor het inkoopbeleid. Dit statuut kan er namelijk voor zorgen dat het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars eenvoudiger wordt en dat er minder administratieve lasten voor de zorgaanbieders zijn. Welke invloed het Kwaliteitsstatuut gaat het hebben op de wet- en regelgeving is nog niet bekend, daarom is het NIP samen met andere brancheorganisaties, verzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in gesprek over de verdere uitwerking ervan. Deze duidelijkheid moet er zijn voordat de zorgverzekeraars en zorgaanbieders weer starten met de contractering.

NIP benadrukt dat en zorgaanbieder pas in aanmerking komt voor een contract met de verzekeraar voor volgend jaar, als deze een eigen Kwaliteitsstatuut heeft voor iedere vrijgevestigde praktijk en elke instelling.

Komende juni, juli, augustus en september starten de zorgverzekeraars met het digitale contracteerproces voor kleinere aanbieders. Per november moeten de verzekeraars aan hun verzekerden laten weten welke (ggz-)aanbieders zij hebben gecontracteerd. De planning van het inkoopproces is terug te vinden op de website van NIP

©Nationale Zorggids