Normal_contract_tekenen_overeenkomst

Geen jaarcontracten meer, maar een meerjarencontract: het Isala ziekenhuis en Zilveren Kruis ondertekenden gisteren een contract dat de zorg voor de komende drie jaar regelt. In het meerjarencontract staat hoe de partijen samen tot de verwachte zorg komen. Hierdoor hoeven ze niet meer jaarlijks met elkaar te onderhandelen. Samen willen de partijen werken aan een betere gezondheid door betere zorg tegen lagere kosten. Dat meldt het Isala.

In het meerjarencontract staat onder andere hoe partijen samen tot de te verwachten zorg komen en de berekening van de tarieven die nodig zijn om de benodigde zorg te garanderen aan alle verzekerden van Zilveren Kruis. Twee nieuwe instrumenten die hiervoor gebruikt worden, moeten voor iedereen duidelijk maken waar en hoe de zorg beter kan. De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat Isala en Zilveren Kruis ruimte krijgen voor kwaliteitsverbetering. Ook blijft de zorg die relevant is voor Zwolle en omstreken zo beschikbaar en verplaatst ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg. Naar verwachting kan door deze nieuwe manier van samenwerken afscheid genomen worden van de budgetplafonds. 

© Nationale Zorggids