Logo_skgz

Toen tien jaar geleden de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn intrede deed, ontstond ook de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).  Om terug te blikken op de afgelopen tien jaar en vooruit te kijken op de toekomst, organiseert SKGZ op woensdag 5 oktober 2016 het jubileumcongres ‘Tien jaar Zorgverzekeringswet, tien jaar SKGZ’. Dat meldt de stichting.

De SKGZ is destijds aangewezen als klachten- en geschilleninstantie voor de zorgverzekering. Jaarlijks ontvangt het duizenden klachten over onder andere declaraties, geneesmiddelen en gecontracteerde zorgaanbieders. Bovendien helpt de stichting bij het oplossen en voorkomen van problemen rondom de zorgverzekering en bescherming persoonsgegevens door voorlichting, bemiddeling (Ombudsman Zorgverzekeringen) en (niet-)bindend advies door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Sinds de oprichting in 2006 heeft de SKGZ ongeveer 19.000 klachten en 5.000 geschillen ontvangen. Het aantal klachten is sinds 2006 toegenomen met 77 procent. Per 1 mei 2013 heeft de SKGZ ook Zorgverzekeringslijn.nl onder haar hoede. Dit project moet het aantal mensen zonder zorgverzekering of met een betalingsachterstand op de zorgpremie terugdringen. 

Meer informatie over het programma en de inschrijving volgt later.

© Nationale Zorggids