Normal_oude_kunstnier

Zilveren Kruis, Menzis en CZ steunen het initiatief van de Nierstichting om een draagbare kunstnier te ontwikkelen. Gezamenlijk dragen de drie zorgverzekeraars, naast kennis en expertise, 6,8 miljoen euro bij. Dit meldt Zilveren Kruis.

Het perspectief voor dialysepatiënten is al tientallen jaren niet wezenlijk veranderd en de markt pakt het onvoldoende op. Daarom heeft de Nierstichting het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een draagbaar hemodialyse apparaat, dat thuis en op locatie kan worden gebruikt. Dit geeft naast fysieke vrijheid ook keuzevrijheid. Patiënt en arts kunnen kiezen voor korte of langdurige dialyse, frequentere dialyse, op een plaats en tijd die de patiënt zelf kiest. “Deze innovatie is een belangrijke stap voor onze klanten om steeds meer grip op hun gezondheid te krijgen. En tegen lagere behandelkosten,” aldus Olivier Gerrits, directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis.
 
Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, is blij met de samenwerking. “Het laat zien dat zij het belang van deze innovatie op het gebied van dialyse onderschrijven. Deze unieke samenwerking creëert de mogelijkheid om de beschikbaarheid en het gebruik van het apparaat in het Nederlandse zorgsysteem reeds nu voor te bereiden.” 
 
Een prototype van de draagbare kunstnier wordt naar verwachting eind 2017 door een eerste kleine groep patiënten in een klinische setting getest.
 
© Nationale Zorggids