Normal_huisarts_dokter

Huisartsen schrijven beter voor na een gesprek met een onafhankelijk artsenbezoeker. De gesprekken kunnen op de waardering van de huisartsen rekenen en leveren ook geld op. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat het onafhankelijk artsenbezoek aan meer huisartsen aanbieden. Dat meldt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. 

Dat artsenbezoekers vanuit de farmaceutische industrie huisartsen aanzetten tot het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen, is algemeen bekend. Om te onderzoeken of deze strategie ook werkt om de zorg doelmatiger te maken stuurde het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in 2014 een team van eigen artsenbezoekers op pad. 

Samen met de huisarts stelde de artsenbezoeker een verbeterplan op. Zij bezochten in het werkgebied van Zilveren Kruis  huisartsen uit de groep van de 25 procent laagst scorende huisartsen op de indicatoren uit de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH).  Na drie maanden en vervolgens nogmaals  één jaar na het bezoek werden de 37 huisartspraktijken telefonisch benaderd om het bespreken van de resultaten van het bezoek en voor de evaluatie van de interventie.

De scores van de aan de pilot deelnemende artsen zijn een jaar na het bezoek vergeleken met een controlegroep: artsen die ook tot de groep van de 25 procent laagst scorende huisartsen behoorden, maar niet werden bezocht. De indicatorscores bij de bezochte huisartsen stegen meer dan de scores bij de controlegroep. Bezochte huisartsen schreven na het bezoek vaker meer doelmatige geneesmiddelen voor dan daarvoor. Zo kozen de bezochte huisartsen bij antidepressiva 19 procent vaker voor een doelmatig voorkeursmiddel. Bij de bloeddrukverlagende RAS-remmers kozen de bezochte huisartsen 14 procent vaker voor in de NHG-Standaarden aanbevolen middelen. Het tegengaan van resistentieontwikkeling bij antibiotica is een belangrijk thema. Het onafhankelijk artsenbezoek bracht het aandeel reserve-antibiotica terug van 18 naar 15 procent.

Het onderzoek laat zien dat het inzetten van onafhankelijke artsenbezoekers kosteneffectief is. Door het kiezen voor het meest doelmatige geneesmiddel dalen de geneesmiddeluitgaven bij gelijkblijvende of zelfs hogere kwaliteit. Onafhankelijk artsenbezoek kan afhankelijk van het inkoopmodel voor geneesmiddelen van de desbetreffende zorgverzekeraar, een besparing realiseren tot 3.000 euro per huisartspraktijk na aftrek van de kosten van het bezoek en correctie voor de controlegroep. Dit bedrag kan nog worden vergroot als per huisarts de nadruk wordt gelegd op die indicatoren waarop bij die huisarts nog veel verbetering mogelijk is. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door het innovatiefonds van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar is  van plan het onafhankelijk artsenbezoek in 2017 aan meer huisartsen aan te bieden.

Door: Redactie Nationale Zorggids