Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Uit het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de zorgverzekeraars hun maatschappelijke rol serieus nemen. Zij voeren de Zorgverzekeringswet naar behoren uit. Wel vindt de toezichthouder dat de zorgverzekeraars hun verzekerden beter moeten helpen als zorgaanbieders de normen voor de wachttijden overschrijden. Dit meldt NZa. 

Op dit moment zijn er 61 polissen om uit te kiezen voor de basisverzekering. De informatie over die polissen is verbeterd. Zorgverzekeraars publiceren de informatie overzichtelijker en hanteren vanaf dit jaar ook een zogenoemde 'zorgverzekeringskaart' bij de polissen. Op deze kaart staat de informatie die verzekerden nodig hebben om een keuze te maken, op een overzichtelijke en eenduidige manier bij elkaar.

Vanaf 1 november 2016 geldt een nieuwe regeling voor deze informatievoorziening. Deze regeling voor de informatievoorziening bevat onder meer regels dat zorgverzekeraars verplicht zijn om hun verzekerden vooraf te vertellen wat een behandeling hen zelf zal gaan kosten, of daarvoor een inschatting te maken. Ook moeten zij polissen op de zelfde manier typeren: natura-, restitutie- of combinatiepolis. Daarnaast moeten zorgverzekeraars transparant zijn over (nagenoeg) gelijke polissen binnen een concern en de prijzen van die polissen.

Zorgverzekeraars hebben naast een plicht om duidelijke informatie te geven, ook een plicht om verzekerden te helpen als bepaalde zorgaanbieders langere wachttijden hanteren dan de norm. De toezichthouder vindt dat zorgverzekeraars die rol actiever moeten vervullen dan zij nu doen, en consequenties moeten verbinden voor zorgaanbieders die de normen voor de wachttijden overschrijden.

Benieuwd naar de zorgpremies van volgend jaar? Lees er meer over in ons overzicht

Door: Redactie Nationale Zorggids